Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.3.1 Vorming van rangtelwoorden
Verder lezen
1
De bepaalde rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel -de of -ste aan een bepaald hoofdtelwoord (met uitzondering van één, beide en drie).
De telwoorden twee, vier t/m zeven, negen t/m negentien krijgen -de toegevoegd, bijv.:
tweede, zevende, elfde, vijftiende
Met drie correspondeert het rangtelwoord derde.
Acht en de telwoorden vanaf twintig krijgen het achtervoegsel -ste, bijv.:
achtste, twintigste, drieënveertigste, vijfentachtigste
Met één correspondeert het rangtelwoord eerste.
Rangtelwoorden die afgeleid zijn van samengestelde hoofdtelwoorden worden op dezelfde manier gevormd (voor de spelling - al dan niet aan elkaar schrijven - zie [7.5.1]), bijv.:
tweehonderd en zevende, driehonderd achtendertigste, zevenduizendste
Naast honderd (en) één, duizend (en) één zijn zowel honderd en eerste, duizend en eerste als honderd en eende, duizend en eende mogelijk.
2
Als onbepaalde rangtelwoorden kan men beschouwen de woorden middelste, laatste, die een relatieve plaats in een reeks aanduiden, het vragende hoeveelste en het verwijzende zoveelste (met als equivalent van dit laatste in informeel taalgebruik: tigste ), bijv.:
1Je krijgt je salaris op de laatste werkdag van de maand.
2De hoeveelste is het vandaag?
3Ik zeg dat nu al voor de tigste keer!informeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links