Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.2.3.2 Verkleinwoordvormen
Verder lezen
Een aantal hoofdtelwoorden kunnen een 'verkleinwoordvorm' krijgen met een affectieve waarde. In de praktijk is deze mogelijkheid beperkt tot één, twee, drie, vier, hooguit vijf en beide:
 • in constructies met een persoonlijk voornaamwoord en constructies met met + een onbeklemtoond bezittelijk voornaamwoord (vergelijk(7.2.3.1, sectie 1)), bijv.:
  1Wij tweetjes weten het wel.
  2Zullen we gezellig met z'n tweetjes/met z'n beidjes uit eten gaan?
 • in de partitieve constructie er...eentje, bijv.:
  3(Ik heb al een kaartje.) Ik heb er al eentje.
 • in de uitdrukking in + onbeklemtoond bezittelijk voornaamwoord + eentje, bijv.:
  4Ze had het helemaal in d'r eentje gedaan.
  In het laatste geval moet het bezittelijk voornaamwoord wel met het natuurlijke geslacht corresponderen.
De verkleinwoordvorm eentje kan ook buiten de genoemde constructies zelfstandig gebruikt worden, net als de gewone vormen van het telwoord:
5(Hoeveel wou u er hebben?) Eentje/een is wel genoeg.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Telwoorden die gesubstantiveerd zijn, komen onder meer voor in rapport- en proefwerkcijfers; ze kunnen dan ook als verkleinwoord optreden. Voorbeelden:
iHij heeft een zeven.
iiDat is nog net een zesje.
Zie voor namen van muntstukken en bankbiljetten zoals een tientje enz. (12.3.1.4.ii.1, sectie c).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links