Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.2.1.2 Onbepaalde hoofdtelwoorden
Verder lezen
Als onbepaald hoofdtelwoord komen voor: veel en weinig . Deze woorden kunnen in bepaalde gevallen een buigings-e aannemen (zie(7.2.2.1, sectie 3)). Van deze onbepaalde hoofdtelwoorden kunnen trappen van vergelijking gevormd worden: veel - meer - meest
weinig - minder - minst. Naast weinig komt als nevenvorm min voor in de verbinding zo min mogelijk, als nevenvorm van minder komt min voor in min of meer.Veel heeft als pendanten het aanwijzende zoveel en het vragende hoeveel .
Om een niet nader bepaald (groot) aantal van iets aan te geven komt in informeel taalgebruik ook het element tig voor. Het kan gebruikt worden in plaats van veel of zoveel (zie 7.2.2.1, sectie 3)).
De volgende woorden, die in een aantal grammatica's ook tot de onbepaalde telwoorden gerekend worden, worden in de ANS behandeld als onbepaalde voornaamwoorden: enige, enkele, ettelijke, menig(e), sommige, verscheidene, verschillende, genoeg, voldoende, zat, wat, alsmede het ook wel absoluut telwoord genoemde woord alle [5.9].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links