Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.4.3.4.2.B.4 Andere gevallen
Verder lezen
Ook zinnen als de volgende bevatten voorbeelden van onechte overtreffende trappen:
1Er zijn de gekste dingen gebeurd. (= 'heel gekke dingen')
2Je komt hier tegenwoordig de meest vreemde figuren tegen. (= 'heel vreemde figuren')
3Hij vertelde altijd de wildste verhalen. (= 'erg wilde verhalen')
4Ik zal dat met het grootste genoegen doen. (= 'met zeer groot genoegen')
5De (aller)diepste stilte heerste rondom hem. (= 'een zeer diepe stilte')
Een bijzonderheid van deze gevallen is dat het gecursiveerde gedeelte ondanks het bepaald lidwoord naar de betekenis geen bepaalde naamwoordelijke constituent is.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Tot slot willen we er nog op wijzen dat het Nederlands ook andere mogelijkheden heeft om een graad aan te duiden (onder andere graadaanduidende bepalingen [15.3.1.1]). Een voorbeeld van een 'omschreven' absolute overtreffende trap is de constructie 'hoogst/uiterst + adjectief':
hoogst merkwaardig, uiterst zeldzaam.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links