Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.4.3.4.1.A Algemene karakterisering
Verder lezen
Men gebruikt de overtreffende trap als men wil aangeven dat een of andere bijzonderheid bij een bepaalde zelfstandigheid in vergelijking met een andere zelfstandigheid in de hoogste mate aanwezig is. De vergelijking hoeft niet steeds expliciet te zijn. Voorbeelden zijn:
1Hij is de verstandigste jongen van de klas.
2Pietje is het jongste kind van het gezin.
3Dit is nu onze oudste zoon.
4Wat vind je van die nieuwste ontwikkelingen?
5Het was Jans beste vriend.
In het Nederlands is in dit geval (in tegenstelling tot bijv. in het Duits) ook bij een vergelijking van twee grootheden de overtreffende trap gebruikelijk, bijv.:
6De oudste van onze twee zoons is ziek.
7De hoogste boom (van de twee) wordt ingekort.
8Ik wil de grootste helft van de taart.
Evenals de vergrotende trap kan de overtreffende trap zowel attributief als niet-attributief (zelfstandig, predicatief of bijwoordelijk) worden gebruikt. Bij niet-attributief gebruik kan een onderscheid gemaakt worden tussen een overtreffende trap die een ' externe' vergelijking uitdrukt, dat wil zeggen dat verschillende zaken met elkaar vergeleken worden, en een die een 'interne' vergelijking uitdrukt, dat wil zeggen dat een en dezelfde zaak met zichzelf vergeleken wordt in een of ander opzicht, onder andere omstandigheden, enz. Voorbeelden van beide soorten zijn respectievelijk:
9Dit hoofdstuk is niet het langste (van alle hoofdstukken uit dit boek). (extern)
10Deze zomer was wel de natste (van alle zomers van de laatste jaren). (extern)
11Hij zingt het mooist(e) van het hele koor. (extern)
12Qua woordvolgorde is de Nederlandse grammatica waarschijnlijk het ingewikkeldst(e). (intern)
13In augustus was de zomer het natst(e). (intern)
14Onder het werk zingt hij het mooist. (intern)
In de zinnen 9 en 10 kan gemakkelijk een vergelijkingsobject aangevuld worden (het gedeelte tussen haakjes). In 11 is het vergelijkingsobject aanwezig. Het gemaakte onderscheid is van belang omdat er voor een deel verschillende constructiemogelijkheden mee corresponderen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links