Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.4.2.2 Andere buigingsvormen in uitdrukkingen en in archaïsche taal
Verder lezen
Resten van een oude genitief en datief op -erof -en treft men nog aan in vaste uitdrukkingen en in archaïsche taal: -er:
van ganser harte, te bekwamer/juister tijd, met luider stemme, te goeder trouw, op heterdaad, van hoger hand, te bevoegder plaatse, in aller ijl, ouder gewoonte, zaliger gedachtenis, in lichter laaie, te kwader ure, ter elfder ure;
-en:
met voorbedachten rade, in koelen bloede, in arren moede, van goeden huize, ten eeuwigen dage, in goeden doen, van koninklijken bloede.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links