Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.3.2.2 Bijzondere gevallen
Verder lezen
1
Superlatieven, inclusief zogenaamde reeksaanduidingen, kunnen niet zonder meer niet-attributief worden gebruikt. Ze moeten steeds door het voorafgegaan worden (zie 6.4.3.4.i.b.2), bijv.:
1Hij is het grootst(e).
2Zij kwam het eerst(e).
In gevallen als:
3Hij is de eerste/de laatste.
hebben we te maken met zelfstandig gebruik. Een aanvulling hierbij is bijv. mogelijk: ... van de klas.
2
Als een adjectief metonymisch gebruikt is(zie 6.2.4, sectie 1), kan het vaak alleen maar bijvoeglijke bepaling zijn, bijv.:
een luie stoel, in een dronken toestand.
Niet mogelijk is in deze gevallen: een stoel die lui isuitgesloten of in een toestand die dronken isuitgesloten.
3
Voorts kunnen sommige adjectieven die voorbepaling zijn in bepaalde min of meer geijkte verbindingen, zoals:
een politieke partij, de sociale academie, een instrumentaal ensemble
, in deze gevallen niet op een andere wijze gebruikt worden, hoewel ook deze adjectieven die mogelijkheid op zichzelf doorgaans wel hebben. Vergelijk bijv.:
4aHet ensemble is instrumentaal.uitgesloten
bDeze compositie is louter instrumentaal.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links