Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.3.1.1 Inleiding
Verder lezen
Adjectieven kunnen attributief(zie 6.1, sectie 3) gebruikt worden of niet-attributief. Bij het niet-attributieve gebruik kan men verder een onderscheid maken tussen zelfstandig [6.3.1.3], predicatief [6.3.1.4] en bijwoordelijk [6.3.1.5] gebruik. Aangezien het hier in principe telkens gaat om adjectieven als kern van een adjectivische constituent [15], zullen we bij de verdere bespreking van de vier gebruiksmogelijkheden af en toe ook voorbeelden geven met adjectieven die van andere elementen (bijvoorbeeld een graadaanduidende bepaling) vergezeld gaan.
Op de genoemde syntactische gronden kunnen adjectieven in subklassen ingedeeld worden, namelijk adjectieven die alleen attributief bruikbaar zijn [6.3.2] en adjectieven die alleen niet-attributief bruikbaar zijn [6.3.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links