Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
6.2.2.4 Kwalificerende en relationele adjectieven
Verder lezen
Adjectieven die een eigenschap, hetzij negatief, hetzij positief te waarderen, uitdrukken, kunnen we kwalificerend noemen. Daarnaast bestaan relationele adjectieven, die betrekkingstichtend van aard zijn, dat wil zeggen dat ze een relatie leggen tussen het door het adjectief uitgedrukte begrip en het door het adjectief bepaalde substantief. Als voorbeelden kunnen dienen:
een koninklijk besluit, een buitenlandse reis, een doctoraal examen, een medisch student
Respectievelijk wordt door deze constituenten uitgedrukt: 'een besluit van de koning/koningin', 'een reis naar het buitenland', 'een examen dat tot de graad van doctorandus leidt' en 'een student die medicijnen studeert'.
Formeel onderscheiden relationele adjectieven zich van kwalificerende doordat ze vrijwel uitsluitend attributief gebruikt kunnen worden [6.3.2.1]. Ze kunnen geen nadere graadbepaling verdragen (zo is een erg koninklijk besluituitgesloten uitgesloten) en ze kennen geen negatie door middel van het voorvoegsel on-. Ze zijn afgeleid van substantieven (bijv. koninklijk van koning; vergelijk ook bijv. parlementaire enquête'enquête door het parlement', enz.).
Ook alle stofadjectieven zijn relationeel.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links