Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
1.1.1 Inleiding
Verder lezen
Taal bestaat uit klanken, die in geschreven vorm in letters worden weergegeven. Voor een goed begrip van een aantal grammaticale zaken, vooral bij de morfologie, is enig inzicht in de klankleer van het Nederlands onmisbaar. Daarom bespreken we hier een aantal kwesties, vooral van terminologische aard, die bij de behandeling van de woordvorming een rol spelen. Uitdrukkelijk wijzen we er hier op dat dit summiere overzicht geen uitspraakleer biedt; ook fonetisch schrift wordt niet toegepast. We verwijzen daarvoor naar uitvoeriger handleidingen in de fonetiek en de fonologie van het Nederlands, respectievelijk uitspraakwoordenboeken. We beperken ons tot een korte bespreking van de klinkers en medeklinkers van het Nederlands en daarmee samenhangende verschijnselen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links