Andere gevallen
 
[ 6·4·3·4·ii·b·4 ]
 
Ook zinnen als de volgende bevatten voorbeelden van onechte overtreffende trappen:

(16) Er zijn de gekste dingen gebeurd. (= 'heel gekke dingen')
(17) Je komt hier tegenwoordig de meest vreemde figuren tegen. (= 'heel vreemde figuren')
(18) Hij vertelde altijd de wildste verhalen. (= 'erg wilde verhalen')
(19) Ik zal dat met het grootste genoegen doen. (= 'met zeer groot genoegen')
(20) De (aller)diepste stilte heerste rondom hem. (= 'een zeer diepe stilte')

Een bijzonderheid van deze gevallen is dat het gecursiveerde gedeelte ondanks het bepaald lidwoord naar de betekenis geen bepaalde naamwoordelijke constituent is. Opmerking


    
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina