Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.1 Inleiding
Verder lezen
Het laatste lid van de samenstelling, het zogenaamde hoofd, is een adjectief of een deelwoord, het eerste lid kan tot verschillende woordsoorten behoren. Het eerste deel bepaalt op een of andere manier de betekenis van het volgende. We onderscheiden vijf mogelijke types samenstellingen, alsook een restgroep.
Heel wat samengestelde adjectieven vertonen morfologische en syntactische beperkingen ten opzichte van hun niet-samengestelde pendanten. Met name die categorieën die een vergelijkende of versterkende/graadaanduidende betekenis hebben, komen niet in aanmerking voor comparatie en kunnen geen graadbepaling meer bij zich krijgen (vergelijk voor dit laatste [15.3.1.1]). Men noemt zulke adjectieven absolute adjectieven.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links