Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.5 Andere voorvoegsels van uitheemse oorsprong
Verder lezen
Enkele andere voorvoegsels van uitheemse oorsprong die met uitheemse (geleerde) woorden, maar soms ook met zuiver Nederlandse adjectieven verbonden kunnen worden, zijn:
 • extra- ('buiten')
  Dit voorvoegsel komt voor in adjectieven in technisch/geleerd taalgebruik, zoals extramuraal, extraparlementair, extraterritoriaal, extra-uterien. Het procédé is niet productief. Het gebruik van het voorvoegsel extra- moet onderscheiden worden van het gebruik van het bijwoord extra , dat ter versterking van adjectieven in een adjectivische constituent voorkomt (vergelijk(zie 15.3.1.1, sectie 2)). Zo betekent het aan het Frans ontleende adjectief extra-ordinair ' buitengewoon', maar extra ordinair (met extra als voorbepaling) betekent 'bijzonder ordinair'.
 • para- (' niet-echt; naast')
  Dit komt voor in geleerde vormingen zoals paramedisch, paramilitair, paranormaal, parastataal, para-universitair. Het procédé is niet productief bij zuiver Nederlandse adjectieven.
 • post- ('na, achter')
  Dit voorvoegsel komt voor in adjectieven van uitheemse origine zoals postacademisch, postindustrieel, postkoloniaal, postmodern, postnataal. Het procédé is niet productief bij zuiver Nederlandse adjectieven.
 • supra- ('boven, over')
  Dit voorvoegsel komt in technische woorden voor, soms ook bij een Nederlands grondwoord, bijv. suprageleidend, supranationaal, suprarationeel.
 • trans- ('door, over')
  Dit komt voor bij adjectieven van uitheemse oorsprong zoals transalpien, transatlantisch, transcontinentaal, transcultureel, transoceanisch.
Enkele stammen van uitheemse oorsprong die als voorvoegsel voorkomen bij (vooral) geleerde adjectieven, zijn:
 • multi- ('veel'), bijv. in multicultureel, multidisciplinair, multifunctioneel, multinationaal, multiraciaal;
 • poly- ('veel'), bijv. in polyfunctioneel, poly-interpretabel, polytechnisch, polyvalent;
 • pseudo- (' onecht'), bijv. in pseudo-formeel, pseudo-klassiek. In tegenstelling tot de beide hiervoor genoemde stammen komt pseudo- ook in combinatie met oorspronkelijk Nederlandse woorden voor, bijv.: pseudo-grappig, pseudo-links (in politieke zin), pseudo-taalkundig.
Daarnaast komen geleerde vormingen voor met een uitheemse stam als eerste lid, zoals audiovisueel, astrofysisch, en andere.
Vergelijk ook(12.3.1.3.ii.7.d).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links