Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.v.7 Het achtervoegsel -sel
Verder lezen
Met behulp van het onbeklemtoonde -sel worden van werkwoordsstammen substantieven afgeleid die een voorwerp aanduiden dat gebruikt wordt bij of het resultaat is van de door het grondwoord genoemde handeling, bijv.:
deksel, kleursel, leidsel, voedsel, vulsel, zuursel, aftreksel, borduursel, brouwsel, garneersel, mengsel, misbaksel, uitwerpsel(en).
In het laatste geval kunnen een aantal afleidingen ook als stofnaam gebruikt worden (bijv. stijfsel, verguldsel).
Naast afsnijden staat afsnijsel (met in de spelling wegval van d uit de stam).
Het procédé is productief voorzover het grondwoord niet op s of sjwa + medeklinker eindigt.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links