Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.24 terug-
Verder lezen
Met behulp van het bijwoord terug worden samenkoppelingen gevormd die in vele gevallen uitdrukken dat de door het oorspronkelijke werkwoord aangeduide handeling 'in de richting van het uitgangspunt', soms 'achteruit' wordt uitgevoerd. Voorbeelden van dit productieve procédé zijn:
terugbrengen, terugdringen, teruggeven, terughalen, teruglopen, terugroepen, terugschakelen, terugstorten, terugsturen, terugtrappen.
Vergelijk ook met weer- [12.2.2.2.ii.31.a].
Sommige vormingen betekenen 'als antwoord dezelfde werking verrichten', bijv. terugbellen, terugplagen, terugseinen, terugschrijven, terugtrappen. Soms heeft terug- de betekenis 'nog een keer; opnieuw', bijv. terugbellen of terugvinden ('opnieuw aantreffen') respectievelijk in:
1(Is er niemand aanwezig?) O, dan bel ik wel terug.
2Dezelfde thema's vind je terug in al zijn romans.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links