Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Adposities zonder complement als bepaling van plaats
 • De (locatieve) partikels binnen, buiten, boven, beneden, voor, achter en rondom kunnen als bijwoordelijke bepaling van plaats gebruikt worden. Zie #REF#par. 9.6.1#REF### voor een bespreking van het partikel halverwege.
  • Bijvoorbeeld: (1)
  • a. Binnen gloeide de kachel.
  • b. Het is buiten ruim dertig graden.
  • c. Boven slapen de oudere kinderen, en beneden de kleuters.
  • d. Achter is de beenruimte beperkt in onze nieuwe auto.
  • e. Ze blijven dicht bij elkaar in de buurt, want rondom is het aardedonker.
 • De (cursieve) bijwoordelijke bepalingen in (1) kunnen eventueel ook weggelaten worden; een zin als Het is ruim dertig graden bevat minder gedetailleerde informatie als de zin in (1b), maar is wel ‘correct’.
 • Soms kan men de adpositie die fungeert als bijwoordelijke bepaling niet weglaten; men spreekt dan van een verplichte bijwoordelijke bepaling van plaats
  • Bijvoorbeeld: (2)
  • a. Iedereen was binnen.
  • b. De tafels en stoelen staan buiten.
 • Ook samengestelde adposities zonder complement kunnen als bijwoordelijke bepaling van plaats fungeren: het gaat om combinaties van achter-, voor-, boven-, onder- en -aan, -in en -op, en de vormen binnenin en buitenop.
  • Bijvoorbeeld: (3)
  • a. Dit is een heuse gezinswagen. Achterin zijn er maar liefst 7 zitplaatsen.
  • b. Leon fietste en ik zat achterop.
  • c. Helemaal vooraan rijden twee groene jeeps.
  • d. Bovenaan staat een link naar een Twitteraccount.
  • e. Alle koekjes waren op en onderin lagen enkel nog kruimels.
  • f. Het kindersurprise ei belooft buitenop dat binnenin een prinsessenfiguurtje zit.
 • Daarnaast zijn er ook samengestelde adposities zonder complement die als bepaling van richting fungeren, meer bepaald combinaties met -langs (nl. achterlangs, voorlangs, onderlangs, bovenlangs).
  • Bijvoorbeeld: (4)
  • a. Een enorm vrachtschip passeert achterlangs.
  • b. Het koude water stroomt onderlangs terug naar de collector, waar het opnieuw verwarmd wordt.
Verder lezen
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links