Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Adposities zonder complement
 • Adposities kunnen ook zonder complement voorkomen; ze worden ook partikels of intransitieve adposities genoemd.
  • Voorbeelden:
  • a. Binnen ruikt het muf.
   • waarin de adpositie binnen fungeert als bijwoordelijke bepaling van plaats
  • b. Dat onzekere gevoel is eindelijk voorbij.
   • waarin de adpositie voorbij fungeert als naamwoordelijk deel van het gezegde
  • c. Hij sliep altijd met het licht aan.
   • waarin de adpositie aan onderdeel is van de absolute met-constructie met het licht aan
  • d. Ik heb vandaag veel geld uitgegeven.
   • waarin de adpositie uit onderdeel is van het scheidbaar samengesteld werkwoord uitgeven
   • sommige taalkundigen noemen alleen dit soort adposities ‘partikels’
  • e. Gelukkig was er een afdak om onder te schuilen.
   • waarin de adpositie onder deel is van een nabepaling bij een zelfstandig naamwoord (afdak), in de vorm van een beknopte bijzin ingeleid door om (om onder te schuilen)
 • Soms kan er bij de adpositie een complement gedacht worden, bijvoorbeeld Binnen die vier muren ruikt het muf, maar in de meeste gevallen kan dat niet.
 • Vaak is de overeenkomst met andere adposities (die wel met een complement verschijnen) enkel op de vorm gebaseerd, maar de betekenis is meestal anders.
 • De adposities met en tot komen uitsluitend voor als voorzetsels; de partikeltegenhangers zijn mee en toe.
  • Bijv. Kinderen vinden gewoon niets leuker dan water om mee te spelen.
  • Bijv. Ze kwamen de atleet toejuichen.
Verder lezen
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links