Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Drie typen omzetsels
De meeste omzetsels drukken een pad uit, namelijk een route of een richting. Er zijn maar twee locatieve omzetsels, die puur een plaats aanduiden, namelijk tegen …aan en tussen …in. Verder zijn er ook maar drie ‘overige’ omzetsels, die geen plaats of pad uitdrukken, namelijk op … na, bij … na en bij … af.
Omzetsels zijn combinaties van adposities die ook afzonderlijk gebruikt kunnen worden, dus als voorzetsel of als achterzetsel. Soms zijn er subtiele betekenisverschillen tussen het gebruik van adposities als voorzetsel, achterzetsel dan wel omzetsel; zie hiervoor paragraaf 9.3.2.
Verder lezen
Tabel 1. Overzicht van de verschillende typen omzetsels.
Type relatie Vormen
Ruimtelijk Locatief tegen … aan, tussen … in
Directioneel Bronomzetsels onder … uit, van … af, uit … vandaan
Routeomzetsels over … heen, voor … langs, buiten … om
Doelomzetsels op … af, achter … aan, naar … toe
Niet ruimtelijk op … na, bij … na, bij … af
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links