Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Functies van locatieve voorzetsels
Constituenten met locatieve voorzetsels als kern kunnen verschillende functies vervullen:
 • Locatieve voorzetsels in een bijwoordelijke bepaling van plaats
  • geven aan waar iets of iemand zich bevindt
   • Bijv. Het boek ligt op de tafel.
   • Bijv. Jan zit aan de keukentafel.
  • of waar iets zich afspeelt
   • Bijv. De politie speurde met honden bij de rivier.
 • Locatieve voorzetsels in een bijwoordelijke bepaling van richting
  • geven de locatie aan waar iemand of iets belandt
   • Bijv. De kat sprong op de stoel.
   • Bijv. De man viel in het water.
  • door de context, o.a. de gebruikte werkwoorden (springen, vallen), begrijpen we de locatie als het eindpunt van de beweging
 • Locatieve voorzetsels in een bijwoordelijke bepaling van tijd
  • situeren een gebeurtenis op een bepaald punt in de tijd of binnen de grenzen van een bepaalde periode
   • Bijv. In de zomer gaan ze verhuizen.
   • Bijv. Ze liggen ’s avonds niet voor twaalf uur in bed.
   • Bijv. De leerlingen hebben vakantie tussen kerst en nieuwjaar.
   • Bijv. Op zondag gaat zij naar de kerk.
   • Bijv. Binnen twee weken moet deze opdracht worden ingediend.
   • Bijv. Ouders plannen nu al vaak reizen buiten de schoolvakanties.
 • Locatieve voorzetsels in andere bijwoordelijke bepalingen
  • bijvoorbeeld bepalingen die een omstandigheid uitdrukken:
   • Bijv. Bij helder weer zijn er vallende sterren te zien.
   • Bijv. We verwachten dat we er in goed overleg uit zullen komen.
 • Locatieve voorzetsels in een voorzetselvoorwerp
  • vaste voorzetsels bij een werkwoord kunnen de kern van een voorzetselvoorwerp (ook wel voorzetselobject genoemd) zijn
   • Bijv. Ik moest tien dagen wachten op de uitslag.
   • Bijv. Ze denkt aan een opleiding in Nederland.
   • Bijv. Flink zweten hoort bij deze sport.
  • waarin het voorzetsel de relatie aangeeft tussen het werkwoord en het complement van het voorzetsel
 • Locatieve voorzetsels in een meewerkend voorwerp
  • de locatieve voorzetsels aan en voor komen voor als kern in constituenten die als meewerkend voorwerp fungeren
   • Bijv. De koningin gaf haar juwelen aan haar hofdame.
   • Bijv. Toen kocht ik voor mijn vriendin chocolade.
 • Locatieve voorzetsels in zinsdeelstukken
  • locatieve voorzetsels komen ook vaak voor in (bijvoeglijke) nabepalingen bij een zelfstandig naamwoord
  • de voorzetselconstituent beschrijft dan de plaats van die- of datgene waar het zelfstandig naamwoord naar verwijst
   • Bijv. de cameraman op het podium
   • Bijv. het zeewater voor de kust
   • Bijv. de golfbaan naast het hotel
Verder lezen
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links