Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Ruimtelijke voorzetsels
 • Ruimtelijke voorzetsels drukken een ruimtelijke relatie uit tussen het complement van het voorzetsel en een andere referent in de zin, bijv. in de volgende zin is het bos (= complement) de plek waar de bomen (= referent van het onderwerp) staan.
  1De bomen in het bos mogen niet gekapt worden.
 • Wat het complement uitdrukt, wordt ook wel referentieobject genoemd: het bos in bovenstaande zin is een soort baken of ijkpunt ten opzichte waarvan je iets anders (in dit geval de bomen) kunt localiseren.
 • Op basis van hun betekenis worden de ruimtelijke voorzetsels ingedeeld in:
  • Locatieve voorzetsels
  • Directionele voorzetsel
Verder lezen
In de onderstaande tabel worden de verschillen tussen locatieve en directionele voorzetsels duidelijk gemaakt.
Tabel 1. Verschillen tussen locatieve en directionele voorzetsels
Locatieve voorzetsels Directionele oorzetsels
Normaal gebruik Geven puur een locatie aan, bijv. in, naast, boven, zoals in Zijn vrouw zat naast zijn bed en hield zijn hand vast. Drukken altijd een pad of richting uit, bijv. uit, door, naar, zoals in Het water van de Donau stroomt naar de Zwarte Zee.
Gebruikt om locatie uit te drukken Locatie soms voor te stellen als een klein punt, bijv. Maak een klein gaatje in elke deksel en Er zat een kruimeltje tussen zijn tanden. Soms gebruikt om een uitgestrekte locatie uit te drukken, bijv. De mist hangt als een mysterieuze sluier over het water, Ze draagt een gouden ketting om haar hals en Langs de oever ligt een kilometerslange pijpleiding.
Soms gebruikt om een locatie aan het eind van een pad uit te drukken, bijv. Over het water ligt de drukke stad en Ik ben vooral opgelucht dat ik over de finish ben.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links