Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
Lesbrieven
Voor dit hoofdstuk zijn een tweetal lesbrieven ontwikkeld. Deze zijn bedoeld voor docenten om te gebruiken bij hun colleges of lessen.
Verder lezen
Lesbrief 1: Voorzetsels vs. achterzetsels
Deze oefening is bedoeld om leerlingen/ studenten te laten inzien dat specifieke adposities een verschillende betekenis kunnen uitdrukken afhankelijk van hoe ze gebruikt worden:als voorzetsel dan wel als achterzetsel.
 • Naam: voorzetsels vs. achterzetsels
 • Niveau: eenvoudig
 • Leerdoelen: Leren wat de betekenisverschillen zijn tussen voorzetsels en achterzetsels
 • Duur: 45 minuten
Lesbrief 2: Achterzetsels of partikels?
Deze opdracht draait om de vraag of achterzetsels als in Zij tilde het jongetje op wel echt achterzetsels zijn, of eerder als deel van een scheidbaar werkwoord gezien moet worden. De opdracht bestaat uit 4 stappen. In de pdf staat naast de opdrachten ook een uitgebreide toelichting voor de docent.
 • Naam: achterzetsels of partikels: argumenten voor twee verschillende analyses
 • Niveau: moeilijk/gevorderd
 • Leerdoelen:
  1. leren dat achterzetsels wat sommige aspecten betreft lijken op voorzetsels, maar dat ze andere kenmerken gemeen hebben met partikels van scheidbaar samengestelde werkwoorden (twee analyses)
  2. informatie uit de ANS lezen en begrijpen over de verschillende argumenten voor een achterzetselanalyse vs. een partikelanalyse
  3. gericht zoeken in een corpus (CHN), corpusmateriaal interpreteren en leren dat er argumenten zijn om achterzetsels als partikels te beschouwen
  4. leren dat officiële taaladviezen uiteenlopen afhankelijk van welke analyse men aanneemt, en leren dat men in de wetenschappelijke literatuur ook verdeeld is over de twee mogelijke analyses
 • Duur: 2 uur
 • Gebruikte bronnen en lesmaterialen:
 • Relevante termen: achterzetsel, scheidbaar samengesteld werkwoord, directionele relatie, complement, referentieobject, nominale constituent, adpositieconstituent
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0
  Interessante links